Valná hromada – Pozvánka

Na úterní schůzce (rada klubu + hosté) bylo dohodnuto, že VH klubu za rok 2022 proběhne v „pátek třináctého“ – 13. ledna 2023 od 18:00 hod. v Orlovně. Kromě schůzovní místnosti bude k dispozici i herna (pro děti…).
Proto jsou zváni všichni – nejen dospěláci.
Program:
1. Zpráva o činnosti / aktuální informace
2. Zpráva o hospodaření
3. Příprava sezóny 2023 / diskuse
4. Závěr
5. Zábava