Valná hromada klubu za rok 2023

VH klubu za rok 2023 proběhne v pátek – 12. ledna 2024 od 18:00 hod. v Orlovně. A to ve stejném režimu jako v loňském roce – tzn. kromě schůzovní místnosti bude k dispozici i herna (pro děti…).
Proto jsou zváni všichni – nejen dospěláci.

Program:
1. Zpráva o činnosti / aktuální informace
2. Zpráva o hospodaření
3. Příprava sezóny 2024 / diskuse
4. Závěr
5. Zábava