Monthly Archives: Listopad 2023

Valná hromada klubu za rok 2023

VH klubu za rok 2023 proběhne v pátek – 12. ledna 2024 od 18:00 hod. v Orlovně. A to ve stejném režimu jako v loňském roce – tzn. kromě schůzovní místnosti bude k dispozici i herna (pro děti…).
Proto jsou zváni všichni – nejen dospěláci.

Program:
1. Zpráva o činnosti / aktuální informace
2. Zpráva o hospodaření
3. Příprava sezóny 2024 / diskuse
4. Závěr
5. Zábava

Konec sezóny

Poslední dějství Czech O-Tour na konci října v šumavských hvozdech (Kubova Huť) a Mistrovství oblasti Vysočina v nočním OB ukončilo letošní oficiální sezónu.

Pochvalu za šumavské výkony zaslouží Dana W. za 1. a 2. místo v D55 a Lenka K. za 6. a 3. místo v D45. Terény závodu poněkud zaostaly za očekáváním, v podstatě v závodních prostorech nebyly žádné výjimečné pasáže, které by nabídly nějaký speciální orienťácký zážitek. Nicméně i samotný fakt, že jsme si mohli zazávodit v Národním parku Šumava, si zaslouží ocenění pořadatelů.

Večer 2. listopadu se bojovalo o noční tituly poblíž Tábora (Smyslov). Závod potřetí za sebou pořádal klub Střelka Tábor, který si zaslouží pochvalu za to, že tuto tradici do vysočinského kalendáře prosadil. Navíc v tomto termínu, kdy se může startovat před šestou hodinou a člověk se domů nevrací po půlnoci, jak je běžné při jarních NOB. Prostor byl z velké části totožný s loňským. A pravda, mám pocit, že jsem celou trať proškobrtal v prořezaných hustníčcích, v travnatých pasekách, hnusných rozježděných blátivých cestách.
Vystoupení naší čtyřčlenné výpravy však bylo famózní: Justýna Drápová (D14) a Tereza Ester Kamenická (D16) braly zlato, Tobiáš K. (H21C) stříbro a Radan K. bronz. Pravda, konkurence nebyla nejsilnější :-).